POGOJI SODELOVANJA

Ekslibris tečaji so izobraževalni tečaji (v nadaljevanju: tečaji), ki jih organizira podjetje Ekslibris Jelena Lasan s.p. DŠ: 51015951 (v nadaljevanju: izvajalec). Udeleženci tečaja (v nadaljevanju: udeleženci) so posamezniki ali podjetja, ki so se prijavili na tečaj in sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v programu.

Prijava na tečaj

Udeleženec se lahko prijavi na tečaj preko spleta, elektronske pošte ali telefonskega klica. Tečaj se poravna prek spletne banke ali bančnega nakazila (predračun), na tak način si udeleženci tečaja rezervirajo mesto v skupini. 

Odpovedi in prestavitve terminov

Udeležba na tečaju je potrjena ob plačilu tečaja. Pri spletnem plačilu se vam takoj odklene vsebina tečaja in lahko nemoteno vstopate v spletno učilnico 24/7, zato vračilo denarja ni možno. Organizator lahko tečaj odpove brez razlogov. V tem primeru mora vrniti 100% plačanega zneska vsem udeležencem.

Darilni bon

Udeleženec se lahko prijavi na tečaj, ga plača in v enem delovnem dnevu sporoči, da želi tečaj kupiti za nekoga drugega. Plačnik tečaja mora sporočiti email, ime in priimek od udeleženca za katerega bo darilni bon veljal. Darilni bon ni zamenljiv za gotovino.

Dolžnosti tečajnika – na klasični delavnici

Tečajnik bo:

  • pri delu uporabljal orodja in programe, za katera ima ustrezne pravice, če bo delal na lastni opremi,
  • v programu aktivno sodeloval,
  • skrbel za nemoteno delo in izvajanje delavnice, sicer ga lahko izvajalec izključi iz programa brez vrnitve denarja
  • z lastnino, tehničnimi pripomočki in ostalo opremo ravnal odgovorno.

V primeru škode je udeleženec dolžan nastalo škodo povrniti.

Dolžnosti organizatorja – na klasični delavnici

Organizator bo:

  • izvedel vse aktivnosti v programu,
  • zagotovil kvalitetno izvedbo tečaja,
  • zagotovil infrastrukturo za izvedbo.

Udeleženec se bo vzdržal kakršnega koli delovanja, ki bi škodilo ugledu in dobremu imenu organizatorja.

Varstvo podatkov

Organizator pri izvajanju delavnice obdeluje osebne podatke udeležencev, ki mu jih ti posredujejo.
Organizator vse osebne podatke varuje in obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Organizator osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam.
Organizator si pridržuje pravico spremljanja delovanja in aktivnosti udeležencev ter pripravljanja člankov o njihovem delovanju v programu. Organizator ne bo javno objavljal podatkov ali informacij, ki so poslovna skrivnost.

Podatke pridobljene s prijavo hranimo 36 mesecev.